Jesteś tutaj : Homepage

Elektroliza soli (baseny z morską wodą)

Do funkcjonowania systemu - słonej wody w basenie - jest wymagane rozpuszczenie w wodzie basenowej soli w stosunku 4-5 kg soli na 1000 l (1 m3) wody. W ten sposób otrzymamy zasolenie wody w przedziale 0,4-0,5% (dla porównania zasplenie klasycznej wody morskiej jest znacznie wyższe i wynosi około 3,5%). Do prawidłowego przegiegu procesu zasalania niezbedny jest elektrolizer, który jest montowany do elektycznego obwodu basenowego. Dzieki temu dochodzi do rozszczepienia cząsteczek soli i tworzenie się chloru gazowego, który natychmiast rozpuszcza się w wodzie, a otrzymany kwas podchlorawy, jest niezbędnym dezinfikantem wody. Proces elektrolizy wytwarza również bardziej skuteczne substancje odkażające: ozon i tlen.

Uzdatnianie wody w basenie z użyciem słonej wody jest najbardziej łagodnym sposobem sanitacji. Proces ten nie produkuje żadnych ubocznych i szkodliwych substancji, takich jak, metale ciężkie, a są przyjazne dla środowiska, nie tylko dla użytkownika.

Elektroliza soli jest procesem, który wykorzystuje trzy elementy: sól wodę + prąd, kóre pozwalają utrzymać w basenie nieskazitelnie czystą i pozbawioną bakterii i glonów wodę. Pod wpływem prądu elektrycznego o bezpiecznym napięciu, następuje w elektrolizerze do powstawania chloru, który natychmiast rozpuszcza się w wodzie, a otrzymany kwas podchlorawy jest głównym czynnikiem odkażającym. Proces elektrolizy stwarza również dodatkowy środek czynny odkażania a to ozon i tlen.

Technologia lekko słonego oczyszczania wody w basenie jest rozpowszechniana na całym świecie i jest preferowaną metodą sanitacji wód w Australii, Hiszpanii i Francji. Słona woda w bazsenach stała się też popularna w krajach Europy śródkwej (np. W Austrii, Czechach i na Słowacji). Użycie systemu regulacji słonej wody w basenie ma swoje specifika i konieczne jest stosowanie elementó basenasenowych, które są odporne na jej działanie (wymienniki ciepła, schody, pompy itd.).


© 2005-2017 Eshop-bazeny.cz | Webprovas.com